Вход Регистрация

Закрыть

Скачать Chiribim chiribom (минус) - Еврейская музыка


Сборник Еврейская музыка

Прослушиваний 676

Популярные сборники
Текст песни

Всуп. 4 Такта

1. Ломир зинген киндэрлах
А зэймэрл цузамэн

А нигндл а фрэйлэхэн
Мит вэртэлах вус грамэн
*** Ди мамэ кохт а локшн суп
Мит кашэ ин мыт кнэйдлэх
Ким дэр – йонтэв Пирэм вэл мир
Шпилн зих ин дрэйдлэх.

Припев: Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом, бом, бом, бом
Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом, бом.
@ Чирибири, бири, бири, бири, бири, бири, бири
Бири, бири, бири, бири, бим, бом, бом
Чирибири, бири, бири, бири бири бом!
Чирибим, бом, бом, бом, бом.

Вст. 2 Такта
/
2. Амул из индзэр рэбэню
Гэгангэн интэр вэйгн
Мит а мул` hэйпт ун цуплюхэн
Ингисн а рэгн.
*** Шрайт дэр рэбэ цы дэр хмарэ:
“hэр ойф гисн васэр!”
Зэнэн алэ х’сидим трикн аройс
Нор дэр рэбэ из аройс а насэр.

Вridge 4 Тасt's

3. Мэн зугт, аз ин дэм штэтл Хэлэм
Лэбн нор наруным.
Ойб мир зэйнын ди клигэ
hобн мир а шэйэм пуним.
*** Ди хэлмэр лахн туг ин нахт
Цэлухэс ди газлуним.
Ну зугтше вэр из нарыше
И вэр зайнэн ди хахумим.

Вridge 4 Тасt's

1. Version

Проигр

Припев Чирибим, чирибом (и.т.д.

Полный текст песни
Chiribim chiribom (минус)

Тексты всех песен артиста

Комментировать