Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Shaddod Qiz

\"Shaddod qiz\"

шадод кизман узим
айтган хар бир сузим
калбимда нима хаяжон
олисдан келдимми
осмондан тушдимми
дегим сездимку энди

сендадур хаёлима жоним
юрагим озорима ёрим
калбимга назаринг солмадинг сан

хаёлларим окади сен томон
юраккинам согинади сен томон 2 раза

мендан колишмайсан
дардинг ёришмайсан кимларга назар соласан
жилмайиб куясан менга сездирмайсан севишингни биламан лекин мендадир хаёлинга жоним сендадур

хаёлима ёрим юрагима озорима ёрим билдирмайман севишимни санга ман 2раза

хайолларинг окади мен томон юраккинам согинади уша он


Комментировать