Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни I'ma Player

Эй бэйба,эй бэйба
player BALLER бар кезде токтама
Эй бэйба,эй бэйба
Оз1нн1н к1м екен1нд1 умытпа

Аке-шешендi тындама,Баллерды тында
Жамандыкка уйренгiн келсе,берi жакында
Нашаны iшке тартып бiраз уакыт уста
Кейiннен су iшпе 2-3сагат арасында

Баллер сенiн мыйынды айналдырады
Кызынды тартып алып,уйiнде тонкайтады
Кара козiлдiрiк астында кызарган коздер
Кыздардын кулагын сыйпалайтын келесi создер

Баллер былгары тосекте сенi аймалайды
Май мен майлап,жагдайынды жасайды
Сондыктан сорлы жiгiтiннен тезiрек кутыл
Мен1мен б1рге,секс атты тунге умтыл (эй)

Бэйбэ,корыкпа! Баллер сенiн жанында
Туннiн тыныштыгын кормейсiн ендi ешкашанда
Туннiн бiр уакытына дейiн,ынырсып жатасын
Баллердiн Алпамысын,тамсанып Лазатпен сорасын

Женiл армандарыннын барiн орындаймын
Сенiн курбыларынды кандырмай токтамаймын
Босатпаймын сендердi,ендi оз кармагымнан
11-блок канекшiннiн стилi жаман

Бiр кундiк кыздар менi жаксы тусiнед
Баллерге не керегiн олар жаксы бiлед
Канекей арам ойларыннын барiн коскын
Етегiндi котерiп бэйба,артынды тоскын

Мойнына шынжыр тагып,сенi билетемiн
Айтканымды iстемесен.камшымен сабап жiберем1н
Беремiн есебiн,есептеспегендерменен
Осы тунде сазайларында беремiн мен

Бул туннiн максаты,арам ойларынды орындау
Баллердi секс-шеберi екенiн мойындау
Бiлiп ал бул туннiн жалгасы алi алдыда
Бул ауен 18жастан жогарыларга

Кайырмасы:
Эй бэйба,эй бэйба
player BALLER бар кезде токтама
Эй бэйба,эй бэйба
Оз1нн1н к1м екен1нд1 умытпа


Комментировать