Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Садагам Оштой жеримден

Көз артат көптөр жериме,
Көз мончок тагып койсомбу?
Көркөмүң дагы арттырып,
Көпөлөк болуп консомбу?

Сук артат көптөр жериме,
Айланып сууну чачсамбы?
Ан сайын көркүн арттырып,
Ак марал болуп барсамбы?

Кайырма:
Сактасын суук көздөрдөн,
Садагам Оштой жеримди.
Сулайман пирим колдосун,
Жоо жүрөк, баатыр элимди.

Колумдан келсе, туулган жер,
Көз тумар болуп тагылсам.
Уулуңду кимдер талашмак,
От жалын болуп жагылсам.


Комментировать