Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Балама

Жаралдың балам жанымдан,
Жаралдың тамчы канымдан.
Секетиң болуп кетейин,
Мойтойгон алаканыңдан.

Тамтаңдап балам басса да,
Кадамын алга таштаса.
Жарылып кетет жүрөгүм,
Жыгылып кете жаздаса.

Балам бир күлсө күлөмүн,
Балам деп жашап жүрөмүн.
Балдарың эгер болбосо,
Кызыгы эмне дүйнөнүн.


Комментировать