Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Биязгүл

\"Биязгул\"

Бияз гул, бал шырымсын
жан сырымсын, ак арманым
жанына сырымды айтып
жырымды айтып баралмадым
киялдаймын,киялмаймын
озынды еш быр жангада
сагыныштын алып ушкан
сезынымды алдама

Бияз гул еркеледын,
ортенемын отка айналып
барады нурлы козын
сырлы сезым шоктай карып
сен гулымсын, сен жырымсын
сагыныштан жаралган
сезым едын,озын едын
журектегы бар арман

Бияз гул, бал шырымсын
жан сырымсын, ак арманым
жанына сырымды айтып
жырымды айтып баралмадым
киялдаймын,киялмаймын
озынды еш быр жангада
сагыныштын алып ушкан
сезымымды алдама

Бияз гул еркеледын,
ортенемын отка айналып
барады нурлы козын
сырлы сезым шоктай карып
сен гулымсын, сен жырымсын
сагыныштан жаралган
сезым едын,озын едын
журектегы бар арман

Бияз гул, бал шырымсын
жан сырымсын, ак арманым
жанына сырымды айтып
жырымды айтып баралмадым
киялдаймын,киялмаймын
озынды еш быр жангада
сагыныштын алып ушкан
сезымымды алдама
сагыныштын алып ушкан
сезымымды алдама
сезымымды алдама


Комментировать