Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни DJ Turn It Up

DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell them play that shit again
Tell him that you like that, like that
DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell him play that shit again
Tell him
Turn up the bass!
DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell them play that shit again
Tell them that you like that, like that
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ
DJ turn it
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
T-t-t-t-t-t-t-t-urn up the, t-t-t-t-t-t-t-t-urn up the bass!
DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ
DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
Tell the DJ turn it up
Tell the DJ bring it back
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ, DJ, DJ, DJ, DJ
DJ turn it
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
DJ, DJ, DJ
T-t-t-t-t-t-t-t-t-turn up the bass
T-t-t-t-t-t-t-t-t-turn up the bass
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it (turn up the bass)
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it
DJ turn it (turn up the bass)
DJ turn it
DJ, DJ, DJ, DJ, DJ (turn up the bass)
DJ, turn it up
Tell the DJ


Комментировать