Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Дива (иврит)

Yesh Isha Gdola Mehachaim
Yesh hoshim sheyesh rak la
Yesh ksamim veyesh yamim kashim
Vebama, she'hee kula shela
Lamalachim Diva hee imperya
Al habama Diva hee histerya
Vehee kula shir a'hava

Viva le Diva
Viva Victoria
Aphrodita
Viva le Diva
Viva Victoria
Cleopatra

Yesh nashim, dmaot shel hachaim
Hen yiso tfila lelo milim
Lamalachim Diva hee imperya
Al habama Diva hee histerya
Vehee kula shir a'hava

Viva le Diva
Viva Victoria
Aphrodita
Viva le Diva
Viva Victoria
Cleopatra


Комментировать