Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Miduni Mudunam


mimiram barat bavaram nemishe
miiram barat hala ta hamishe
mioftam be pat age bemoony chy mishe
misham khake pat nagoo nemishe
midoony midoonam yare mehraboonam mikhoonam mikhoonam paye to mimoonam

az man delkhory hagh dari ke bashi
az man mibary mikhay ke joda shy
nemishe bery tanha shy mese khoda shy
tanham bezary bery az inja

midoony midoonam yare mehraboonam mikhoonam mikhoonam paye to mimoonam
midoony midoonam yare mehraboonam mikhoonam mikhoonam paye to mimoonam


Комментировать