Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Қорлан (Естай)

Бiр кыз бар Маралдыда Корлыгайын,
Табигат берген екен кун мен айын.
Муратка iздеген жан бар жетпес,
Дарига арманым коп, не кылайын.

***
Ахау арман,
Кусни Корлан!
Екi-ай баглан.
Екеуi туган екен бiр анадан
***
Бозбала калма капы бул жалганнан,
Жiгiттiн арманы жок Корланды алган.
Озiндей бiр жан тумас,
Туса туар артылмас.

Бар галамды шарыкта,
Уа дарига, лаулiк тас.
Багдат, Мысыр, Шын Машын,
Iздесем Корлан табылмас.


Комментировать