Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Асықпа

Асыкпа,жаным
1.Б1р өз1мнен танга дей1н
Коз1м алмай тұрдым, ум1т1мд1 узбей
Алгаш корген куннен кей1н
Сонымнан журс1н, коленкемдей
Сен1н маған махаббатын бара бара жана жана жалган болмай ма?
Сен1н маган берген серт1н сонында жауапсыз калмай ма?

Асыкпа, асыкпа жаным асыкпа
Гашык па журег1н шын гашык па?
Сен1м1н бекерге киял боп солмады ба?

2.Бекер 1здеген1н сез1м
Ансаганын жа махаббат болса
Журег1ммен мен1 сез1п
Ғашык коздер1н от боп жанса


Комментировать